Proslava bračnih jubileja

U nedjelju, 27. listopada 2018., na svim svetim misama, molili smo za bračne jubilarce.
Svaki par, uz Božji blagoslov, dobio je Molitvenik "Biserje sv. Ante" i slatku čokoladu.

Buchs
15. god. – Dragan Kovač i Marija r. Lučić; Ante Stjepanović i Marina r. Erceg
20. god. – Igor Nevistić i Sanja r. Kovač
25. god. – Marko Sladoje i Ana r. Kafadar; Ilija Križanac i Ruža r. Romić; Mato Kovačević i Blaženka r. Ravlija
30. god. – Jozo Ćorić i Ana r. Jurić
35. god. – Marinko Miloš i Gracija r. Miloš
40. god. - Miroslav Kajić i Lucija r. Bekić; Ilija Majić i Marica r. Anđelić  

Wettingen
5. god. – Hrvoje Kolar i Anita r. Ćorić
20. god. – Marinko Antunović i Ankica r. Vidović
25. god. – Marko Knežević i Georgina r. Gerbač; Petar Blažević i Ankica r. Topić; Ivo Petrić i Luja r. Lukanović
30. god. – Marko Jeleč i Mirjana r.  Pušelljić; Ilija Pavlović i Ana r. Bičvić; Jano Slomka i Ružica r. Mazur; Pavo Batković i Anđelka r. Blažević; Anto Pilljić i Janja r. Martinović
50. god. – Ilija i Ljubica Opačak

Menziken
30. god. – Stanko Kučinić i Milka r. Medvid