Slavlja Nikolinja

Nikolinjska slavlja imali smo u Menzikenu, Wettingenu, Zofingenu i Buchsu. Na svim mjestima nakon svete mise uslijedili su dobro uvježbani mali glumci i recitatori sa svojim programima koje su dobro uvježbali sa svojim učiteljicama hrvatske nastave s područja cijelog kantona.

Na kraju programa pojavio bi se i sveti Nikola, koji bi najmanje obradovao darovima.