DJECA MOLE KRUNICU ZA PRESTANAK PANDEMIJE


Papa Franjo,

Kardinal Mauro Piacenza, predsjednik Zaklade papinskog prava Pomoć Crkvi u nevolji (Aid to the Church in Need – ACN)
i duhovnik organizacije Martin M. Barta pozvali su na sudjelovanje u svjetskoj molitvenoj kampanji „Milijun djece moli krunicu“.

U nedjelju 18. listopada zajednička molitva krunice s djecom iz cijeloga svijeta treba nas ispuniti novim povjerenjem u Božju ljubav i zaštitu, koju nam On kroz svoju Majku želi darovati.

U našoj Misiji molitva djece će se održati u nedjelju, 18. listopada prije svete mise
u Buchsu u 8.30
u Wettingenu u 12.05
u Zofingenu u 15.30

Roditelji koji ste zainteresirani, prijavite svoju djecu u doodle link: 
doodle.com/poll/ukh5hscsxi8th22k
ili na broj 078 853 51 53!
Pri javljanju/prijavi napišite ime i prezime vašeg djeteta.

Zajednička molitva krunice s djecom iz cijeloga svijeta treba nas ispuniti novim povjerenjem u Božju ljubav i zaštitu, koju nam On kroz svoju Majku želi darovati. Trud će se isplatiti, osobito ove godine, kad nas je "koronavirus" tako pogodio...
Promatrajmo samo velikodušni odgovor Isusa i Marije na molitve pojedinaca. Koliko više će pomoći, ako se takav veliki broj djece duhom sjedini.

Mir vam i dobro!  Vaša HKM Aargau!