Misionar fra Niko Leutar

Misionar, fra Niko Leutar, rođen je 15. studenoga 1970. u Stipanićima, župa Tomislavgrad. Nakon školovanja u rodnom mjestu, završava gimnaziju u Visokom. Nakon novicijata uslijedio je teološki studij u Makarskoj, Zagrebu i Grazu. Za svećenika je zaređen 15. lipnja 1997. Službovao na Humcu, Frohnleitenu i u HKM Zürich.
Sanja Nevistić, misijska tajnica

Gospođa Sanja Nevistić je od 1. ožujka nova misijska tajnica s 50% namještenja. U braku je s Igorom - imaju troje djece.
Cijela obitelj je aktivna u našoj misiji, djeca ministriraju, pjevaju u zboru mladih i čitaju, Igor je rizničar za misiju Aarau-Buchs. Sanja se redovno angažira u organizaciji za prvu pričest, krizmu i dan misije.


Mario Lorvić, pastoralni suradnik

Gospodin Mario Lovrić od 1. kolovoza 2017. godine radi kao pastoralni suradnik u misiji Aargau s 50% namještenja. U braku s Brankom - imaju petero djece.