Prijavnica za Europapark

Ako želite prijaviti svoje dijete na izlet u Europapark - Rust, potrebno je popuniti i potpisati prijavnicu do 1. lipnja 2019. Prijavnicu možete preuzeti ovdje na web-stranici, ili ju osobno preuzeti nakon svake sv. mise.